Maryjny miesiąc majowy

W tym najpiękniejszym miesiącu roku Papież Franciszek prosi nas szczególnie o modlitwę różańcową.

Maryja nieustannie powtarzała, że różaniec jest najskuteczniejszą drogą do otrzymania wielu łask. Nieustannie przypominała: „Odmawiajcie Różaniec”: w 1531 r. w Guadalupe, w 1877 r. w Gietrzwałdzie, w 1858 r. w Lourdes i w 1917 r. w Fatimie, gdzie. Maryja sama siebie nazwała „Królową Różańca Świętego”. Uświadomiła wtedy dzieciom, że przez tę modlitwę wyproszą pokój na świecie. Jednocześnie Maryja, przypominając o istocie Różańca Świętego, przypominała o istnieniu czyśćca.

Siostra Łucja, wizjonerka z Fatimy, która zmarła w 2005 r.,  przez wiele lat modliła się za Papieża Jana Pawła II. W ten sposób pozostawiła nam podwójne świadectwo: miłości do różańca i do papieża. Jan Paweł II podczas jednej ze swoich pielgrzymek do Polski mówił: „Odmawiając różaniec, rozmawiamy z Maryją, powierzajmy JEJ ufnie wszystkie nasze troski i smutki, radości i nadzieje. ONA – radosna, bolejąca i chwalebna, zawsze u boku Syna - jest równocześnie obecna pośród naszych codziennych spraw”. Wtedy, gdy przeżywamy różne dylematy, gdy znajdujemy się na rozdrożu, gdy dopadają nas sytuacje krytyczne, gdy szukamy światła nadziei - zawsze możemy łączyć się z Maryją, rozważając chwałę, którą Bóg JĄ obdarzył.

Kochani, nasza codzienność przemija jak paciorki różańca, codziennie na nowo zawierzajmy nasze proste życie Jezusowi i Niepokalanemu Sercu Maryi. Wierzymy, że tam, gdzie czyste serca i prostota życia, tam Ty, Jezu, jesteś obecny. Twoje życie w Nazarecie było równie proste i skromne, bo może to jest tak, że nie o wielkie rzeczy w życiu chodzi, ale o milczącą wierność. Bóg chrześcijaństwa  wybrał więc przymierze z ludźmi ubogimi. Co więcej, ON sam uczynił się ubogim, wybrał słabość jako sposób działania. Jest to duchowość bardziej ewangeliczna, skupiona na życiu ogołoconym w służbie ludzi najbardziej opuszczonych, która ukazuje nam jednak jedyną możliwą drogę, która jest owocna w oczach Boga, jedyną drogę, która zawiera w sobie zalążki wieczności.

Maryjo Matko – Matko naszych paciorków Różańca Świętego, Matko naszych minut życia, ucz nas ogołocenia dla służby bliźniemu. Ucz nas bycia ubogimi podobnie jak Ty, która wybrałaś słabość jako sposób działania… Ucz nas naszego Różańca życia w Twoim pięknym miesiącu maju i zawsze w życiu. Życzmy sobie wzajemnie pięknych gestów miłości i dobroci, zrozumienia, postaw pełnych miłości względem siebie samych nawzajem i każdego człowieka, wierząc, że tak naprawdę, tylko miłość się liczy i modlitwa w służbie miłości i nic więcej.

s. Dolores Zok SSpS