Srebrny Jubileusz

Tegoroczna Uroczystość Zesłania Ducha Świętego to dla wspólnoty w Węgorzewie wyjątkowy dzień świętowania, wdzięczności i uwielbiania Boga za dar powołania i 25 lat życia radami ewangelicznymi przełożonej wspólnoty, s. Elizy Szyprowskiej.

W dniu Zielonych Świąt, w kościele parafialnym pw. Piotra i Pawła, jak w Wieczerniku zebrali się „wszyscy razem na tym samym miejscu”: zaproszeni goście, parafianie, księża salwatorianie, kanclerz kurii ełckiej oraz nasze siostry z Pieniężna wraz z o.  Jackiem Wojcieszko, rektorem SVD, który przewodniczył Eucharystii. Trwając wspólnie na modlitwie, o. Jacek przypomniał, że „cokolwiek dokonuje się w naszym życiu wiary, dokonuje się mocą Ducha Świętego, a jedynym owocem może być Miłość”. Za tą właśnie Miłość i wszystko, co dzięki Niej przez 25 lat się dokonało, s. Eliza dziękowała Trójjedynemu Bogu i ludziom, którzy byli jej dani. Potwierdzając podjętą przez laty decyzję Jubilatka odnowiła swoje śluby „składając w ofierze Duchowi Świętemu całą siebie”. Doniosłości wydarzenia nadała oprawa muzyczna wykonana przez Chór „Ojczyzna”.

Po zebranych gratulacjach i życzeniach, ciąg dalszy świętowania odbył się w budynku przyparafialnym „Damaszku”. Tam przy kawie i cieście, s. Eliza przedstawiła gościom historię powstania naszego Zgromadzenia; czym zajmuje się Służebnica Ducha Świętego oraz jak Duch Święty ją prowadził przez te 25 lat życia. To był niezapomniany dzień dla naszej wspólnoty i całej parafii.

Kolejnego dnia w święto Maryi, Matki Kościoła, która jest też główną patronką diecezji ełckiej, odbyło się doroczne święto jubileuszy święceń kapłańskich i profesji zakonnych. Wszystkie Siostry ze wspólnoty udały się na poprawiny Srebrnego Jubileuszu do katedry w Ełku. Wspomniana już Jubilatka, s. Eliza, oraz Dostojna druga Jubilatka tym razem 30-stu lat w ślubach zakonnych, s. Alina  Karbownik, otrzymały od ks. bp. Jerzego Mazura specjalne błogosławieństwo oraz pamiątkowy upominek i dyplom.

O przebiegu obchodów można przeczytać na stronie diecezji: http://diecezjaelk.pl/jubileusze-kaplanskie-i-zakonne/

s. Olga Piluszyk SSpS