DAR MĄDROŚCI - św. Katarzyna Aleksandryjska ( 25 listopada)

Święta Dziewico i Męczennico Św. Katarzyno, tak wielka w swym męstwie, nadprzyrodzonej mądrości imiłości do Boga, uproś mi od Ducha Świętego dar mądrości.

worldssps   KLAUZUROWE  4bJOkejZ 400x400   MUZEUM   SINICUM  papieskie dziea misyjne   misje   ad gentes    centrum formacji   miva