Modlitwa do siedmiu Dziewic, Patronek Zgromadzenia SSpS o uproszenie Darów Ducha Świętego

wszystkie patronki

Modlitwa do siedmiu Dziewic, Patronek naszego Zgromadzenia o uproszenie Darów Ducha Świętego należy do spuścizny duchowej naszego świętego Zalożyciela, O. Arnolda Janssena SVD. Tekst oryginalny w języku niemieckim znajduje się w pierwszym SSpS Vademecum z roku 1899[1]. Tę samą modlitwę w jezyku angielskim znajdujemy w Vademecum z roku 1948[2].  Ponizej znajdziemy polską wersja modlitwy:

 1. Święta Dziewico i Męczennico Św. Katarzyno, tak wielka w swym męstwie, nadprzyrodzonej mądrości i miłości do Boga, uproś mi od Ducha Świętego dar mądrości.   Chwała Ojcu …

2. Święta Dziewico i Założycielko Św. Scholastyko, której dusza ze względu na jasność i czystość wzniosła się do nieba w postaci gołębicy na oczach św. Benedykta, uproś mi u Ducha Świętego dar rozumu.  Chwała Ojcu..

3. Święta Dziewico i opatko Św. Hildegardo, wielka prorokini i doradczyni wielu w twoich czasach, uproś mi od Ducha Świętego dar rady.   Chwała Ojcu …

4. Święta pokutnico, Św. Magdaleno uproś mi od Ducha Świętego dar męstwa.  Chwała Ojcu …

5. Święta Dziewico i Założycielko Św. Tereso, ukochana Jezusa i oświecona córko Ducha Świętego. Dziękuję Bogu za wielkie dary, którymi cię obdarzył i błagam, wyproś mi od Ducha Świętego dar umiejętności.  Chwała Ojcu …

6. Święta Dziewico  Św. Gertrudo, duszo natchniona i dziecięca, rozkochana w miłości Jezusa, uproś mi od Ducha Świętego dar pobożności.   Chwała Ojcu …

7. Święta Dziewico i Męczenniczko, Św Cecylio, która na widok Anioła Stróża nauczyłaś się bojaźni i miłości Boga, a tym samym zachowałaś swoją dziewiczą czystość, uproś mi od Ducha Świętego dar bojaźni Bożej, abym mogła przejść nieskalana przez niebezpieczeństwa życia. Chwała Ojcu …

Boże Duchu Święty, dziękuję Ci za cudowne dary miłości, którymi obdarzyłeś te święte dziewice. Bądź błogosławiony na całą wieczność. W Swoim wielkim miłosierdziu spraw, abyśmy niegodne miłości Twojej spełniały wolę Twoją świętą, a umocnione siedmioma darami Twojego Ducha dopełniały dzieła, które dla nas przeznaczyłeś.  Chwała i dziękczynienie niech będzie Trójcy Przenajświętszej: Ojcu za Jego wszechmoc i miłość, Synowi za Jego wieczną mądrość i miłość, Duchowi Świętemu za Jego niewysłowioną miłość i blask Jego świętości.  Amen.

 

Duchowość Rodziny Arnoldowej, to bardzo bogata spuścizna i wielkie dziedzictwo, a jednocześnie ogromne wyzwanie dla każdej Misjonarki Służebnicy Ducha Świetego, by z tego skarbu czerpać dla siebie w obfitości, by to dziedzictwo starać się jak najlepiej zachować, nim żyć, odczytywac na nowo i przekazywać dalej.

DZIŚ - to dobry moment do obejrzenia się za siebie, w stronę tych, którzy kładli fundamenty naszego Zgromadzenia. Nie chodzi tylko o to, by wspominać minione wydarzenia, ale przede wszystkim, by uczyć się z historii i wychodzić naprzeciw temu co przed nami, z misyjną odwagą i kreatywną miłością. Czasy w którym o. Arnold zakładał trzy Zgromadzenia należały do bardzo trudnych i historycznie skomplikowanych. 

Święte Patronki były bardzo uważne na potrzeby Kościoła i świata, na potrzeby najbardziej potrzebujących.  DZIŚ są nam na nowo darowane, za ich wstawiennictwem nie ustawajmy w modlitwie, aby Święty Trójjedyny Bóg żył w naszych sercach i sercach wszystkich ludzi. Amen.

 Opr. S Krystyna Szweda, SSpS

 

[1] Kleines Vademecum der Missionschwestern, 1899, ss. 111-112.  *Imprimatur, 29.11.1898.

[2] Vade Mecum. The Prayers which are customary in the Congregation of the Missionary Sisters Servants of the Holy Ghost, Techny 1948, ss. 142-145.

worldssps   KLAUZUROWE  4bJOkejZ 400x400   MUZEUM   SINICUM  papieskie dziea misyjne   misje   ad gentes    centrum formacji   miva