Wielki Post 2022

Był taki okres w historii Kościoła, że kiedy zwierzchnicy kościelni, powątpiewając w prawowierność Pascala, zabronili mu przyjmowania Eucharystii, on zaczął w swoim domu opiekować się pewnym chorym nędzarzem, aby w ten sposób przyjmować „Ciało Chrystusa”.

Czytaj dalej.