PIELGRZYMKA NA GÓRĘ ŚW. ANNY

Marianki z Parafii MB Bolesnej w Nysie 9 października były na dorocznej pielgrzymce na Górze Św. Anny. Tegoroczna pielgrzymka przebiegała pod hasłem: „A słowo Ciałem się stało”. Nawiązywała do poświęconego Eucharystii roku duszpasterskiego.

Czytaj dalej.