Wachlarz animacji misyjnych w Węgorzewie Węgorzewie

Naszą animację misyjną rozpoczęłyśmy już 13 października podczas Nabożeństwa Fatimskiego w Parafii Świętych Apostołów Piotra
i Pawła w Węgorzewie,

gdzie po wieczornej Mszy Świętej wszyscy udaliśmy się w procesji z Figurą Matki Bożej Fatimskiej do sąsiedniej Parafii – pw. Matki Bożej Fatimskiej. Po drodze odmawiałyśmy różaniec misyjny w języku hiszpańskim, portugalskim i tetum (Timoru Wsch.). W niedzielę, 17 października, poprzedzającą Niedzielę Misyjną, na zaproszenie ks. Proboszcza Adama Konopko z pobliskiej parafii Chrystusa Króla w Radziejach, udałyśmy się z s. Hanną Kulaszewską na animację misyjną. Podczas Mszy świętych aktywnie uczestniczyłyśmy w liturgii jak również, wykorzystując niewielką ilość eksponatów misyjnych, przygotowałyśmy dekorację misyjną. Siostra Hanna poprzez piękną prezentację ze zdjęciami z Afryki, podzieliła się swoim doświadczeniem pracy misyjnej w Mozambiku. W spotkaniach z tamtejszymi parafianami doświadczyłyśmy wiele życzliwości oraz wdzięczności.

Natomiast w Niedzielę Misyjną w parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Węgorzewie s. Elsa podczas Mszy św. dzieliła się swoim doświadczeniem pobytu w Polsce i ukazała bogactwo i odmienność swojego kraju - Timoru Wschodniego. Wieczorem prowadziłyśmy różaniec misyjny w intencji misjonarzy i ludzi wśród, których pracują. Na zaproszenie ks. Konrada Sobieckiego, wikariusza naszej parafii, s. Hanna dzieliła się swoim doświadczeniem pracy misyjnej w Mozambiku podczas spotkania z młodzieżą przygotowująca się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Następnego dnia prowadziłyśmy różaniec misyjny w parafii Matki Bożej Fatimskiej w Węgorzewie. Również w kolejnym dniu tygodnia misyjnego udałyśmy się z s. Elsą na akcję misyjną do Szkoły Podstawowej w Boćwince/k Gołdapi.

W niedzielę kończącą Tydzień Misyjny udałyśmy się z s. Hanną do parafii Matki Bożej Fatimskiej na Mszę św. z udziałem dzieci. Siostra Hanna dzieliła się tam swoim doświadczeniem pracy misyjnej w Mozambiku. Cały miesiąc był pięknym doświadczeniem spotkań z tutejszymi ludźmi i wielką radość sprawiało nam dawanie świadectwa swojego powołania zakonno-misyjnego.

s. Eliza Szyprowska SSpS