PIELGRZYMKA NA GÓRĘ ŚW. ANNY

Marianki z Parafii MB Bolesnej w Nysie 9 października były na dorocznej pielgrzymce na Górze Św. Anny. Tegoroczna pielgrzymka przebiegała pod hasłem: „A słowo Ciałem się stało”. Nawiązywała do poświęconego Eucharystii roku duszpasterskiego.

W grocie Dzieci Maryi modliły się na różańcu, a następnie uczestniczyły w Eucharystii, której przewodniczył Ks. bp Paweł Stobrawa. Po Mszy Świętej zostały także rozdane dyplomy wyróżnienia dla najbardziej zasłużonych Dzieci Maryi.

Po obiedzie, który był we własnym zakresie o godz.14.00 udałyśmy się na konferencję, po której nastąpiła modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia.

Oprócz modlitwy była także czas na wspólną integrację w amfiteatrze. To był dobry czas. Pełne wdzięczności i radości  do domów. Chwała Panu! Już nie możemy doczekać się przyszłego roku!

s. Gabriela Tacica SSpS