NAGRODA TOTUS TUUS 2021

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 9 października na Zamku Królewskim w Warszawie.

Wyróżnienia przyznaje Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia" w czterech kategoriach: "Promocja godności człowieka", "Za osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej", "Za osiągnięcia w dziedzinie propagowania nauczania Jana Pawła II" i "Totus medialny". Przyznawana jest też nagroda specjalna.  Nominowaną do nagrody TOTUS TUUS w kategorii „Promocja godności człowieka” została  siostra Aldona Skrzypiec SSpS jako pielęgniarka w szpitalu, hospicjum dziecięcym i w „Domu Nadziei” za roztropne i troskliwe animowanie Bożych dzieł.

Źródło: https://www.fronda.pl/a/katolickie-noble-rozdane-znamy-laureatow-nagrody-totus-tuus-2021,167885.html