Oto Ja wyprowadzę na pustynię...

W Domu Prowincjalnym we wspomnienie św. Jana Pawła II rozpoczął się dla sióstr: Maksymiliany Marii, Olgi i Jany Smutnej ze Słowacji, szczególny czas przygotowań do ślubów wieczystych.

Kilka dni wcześniej siostry zjechały się ze swoich wspólnot, w których do tej pory posługiwały, aby odbyć 3-dniowe skupienie o tematyce pustyni. Dzięki temu wprowadzeniu pustynia stała się motywem przewodnim probacji, aby każdej probanistce w ciszy i odosobnieniu Bóg „mógł mówić do serca” ( Oz 2,16).

Trwaniu na pustyni sprzyja program przygotowany przez mistrzynię probacji s. Sławomirę Sypek. Można tam znaleźć tematykę poruszanych dyskusji, dzieleń czy wykładów np. o ślubach, misji, a także dylematach moralnych czy kryzysach. Plan zawiera również określony czas na pogłębioną modlitwę osobistą oraz wspólne spędzanie czasu we wspólnocie przy pracy, modlitwie czy rekreacji. Ciekawym wydarzeniem w probacji są „dni kultury”, podczas których można poznać jakiś kraj „od środka” i doświadczyć bogactwa odmienności, przygotowując się w pewien sposób na misje. Odbyły się już dni kultury Meksyku przygotowane przez s. Janę, która była tam na doświadczeniu misyjnym oraz dni kultury Filipin, skąd niedawno wróciła s. Sławomira.

Mile widziani są również goście, np. misjonarki, które dzieląc się swoim doświadczeniem uświadamiają o prawdziwym wymiarze posługi w innych krajach. Podsumowaniu dotychczasowej formacji oraz przebiegu probacji ułatwia cotygodniowe „reflection and integration” oraz comiesięczne skupienia.

Wdzięczne za dany nam czas łaski oczekujemy na dzień, w którym wypełnią się dla nas słowa z Ozeasza „Poślubię Cię sobie na wieki”.

s. Olga Piluszyk SSpS