SESJA MISJOLOGICZNA NA JASNEJ GÓRZE

W dniach 27 i 28 listopada 2021r. jako Zgromadzenie Misyjne Sióstr wzięłyśmy udział w modlitewnym czuwaniu, które zostało poprzedzone sesją misjologiczną na Jasnej Górze.

Tegoroczne hasło to „Posłani w pokoju Chrystusa”. Spotkanie rozpoczęła uroczysta Msza św. pod przewodnictwem bp. Henryka Tomasika w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze. Część naukową otworzył o. Luca Bovio IMC, sekretarz krajowy Papieskiej Unii Misyjnej.

Pierwszy wykład w Auli o.Kordeckiego pt. Chrystus gwarantem pokoju” wygłosił ks. prof. Dr hab. Marek Tatar. Ksiądz profesor podkreślił,
że „pokój to harmonia między Bogiem a człowiekiem. Dążenie do pełni pokoju to dążenie do zjednoczenia z Bogiem. Moje zjednoczenie z Bogiem przenosi się na mój stan życia, postrzegania siebie, świata i mój stosunek do drugiego człowieka”. Nie trzeba podkreślać, jak ważny i aktualny jest dla nas temat pokoju na świecie i w naszej Ojczyźnie. Dlatego nie ustawajmy w modlitwie do Boga Ojca o łaskę pokoju, szczególnie jako Siostry ze Zgromadzenia Misyjnego. Postać błogosławionego Pawła Manny przybliżyła nam s. dr Monika Juszka RMI w swoim wykładzie pt „ Duchowość misyjna według o. Pawła Manny”. Ojciec Paweł wybiegał daleko ponad swoją epokę, patrzył zdecydowanie dalej i głębiej, co stanowiło o jego świętości i ponadczasowości. „Błogosławiony Paweł Manna był przekonany, że duchowość misyjna jest dla każdego. Jednak inaczej będzie ją realizował w praktyce ksiądz, inaczej osoba konsekrowana czy świecka. Wcale nie trzeba wyjeżdżać na dalekie misje, aby byś misjonarzem”…,

Czuwanie modlitewne rozpoczęto Apelem Jasnogórskim, a następnie klerycy WSD w Kielcach poprowadzili misyjną adorację przed Cudownym Obrazem Matki Bożej. Nie zabrakło również świadectwa wielkoletniego misjonarza w Angoli o. Edwarda Węgrzyna SVD, który opowiedział o swoim doświadczeniu misjonarza wobec konfliktu.

Spotkanie zakończyła uroczysta Msza Św. o północy pod przewodnictwem ks. bp. Szymona Stułkowskiego, a jednocześnie rozpoczęliśmy nowy okres liturgiczny, jakim jest Adwent. Oby to spotkanie i czas spędzony u stóp Jasnogórskiej Pani przygotował nasze serca na Boże Narodzenie.

Czas spędzony na Jasnej Górze był czasem naukowej refleksji, modlitwy oraz wsłuchiwania się w świadectwa tych osób (kapłanów, osób konsekrowanych), które odkryły w sobie łaskę powołania misyjnego, a obecnie przygotowujących się w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie do wyjazdu misyjnego w różne części świata.

Moje serce wypełniała wdzięczność, za to że mogłam uczestniczyć w tym spotkaniu i być przy naszej Matce, przy tej która najdoskonalej wypełniła swoje powołanie, przy Tej, która nieustannie wsłuchiwała się w głos Boga, która słowem i czynem mówiła Bogu TAK.

Maryjo, Pierwsza Misjonarko wspomagaj wszystkich misjonarzy i misjonarki głoszących Ewangelię w każdym zakątku świata i poprowadź mnie misyjnymi ścieżkami w wypełnianiu woli Bożej w moim życiu.

Postulantka Ania Staszak