IV Kongres Młodych Osób Konsekrowanych

Jesienią 2022 r. – zgodnie z ustaleniami podjętymi przez cztery Konferencje Życia Konsekrowanego w Polsce – planowane jest zorganizowanie IV Kongresu Młodych Osób Konsekrowanych. 

W poprzednim Kongresie, w 2018 r., wzięło udział ok. 1 000 młodych osób konsekrowanych z całej Polski.

11 grudnia w Wyższym Seminarium Duchownym Salezjanów w Krakowie odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu przygotowującego Kongres, w którym wzięli udział młodzi przedstawiciele i przedstawicielki wszystkich Zgromadzeń zakonnych w Polsce, a wśród nich s. Marta Poświatowska SSpS. Spotkanie obejmowało prześledzenie wszystkich etapów realizacji poprzednich Kongresów, a także wypracowanie tematu i terminu kolejnej edycji oraz podziału zadań między członków Zespołu organizacyjnego. Głównym odpowiedzialnym za organizację Kongresu został ks. Dariusz Bartocha SDB.

s. Marta Poświatowska SSpS