Lednica 2022
"Ruszaj w drogę niech prowadzi Cię Jego słowo . Krańce świata gdzie czeka już ktoś, są obok." To fragment tegorocznego hymnu Lednicy przebiegającej pod tytułem "Na krańce świata".
Po przerwie pandemicznej mogliśmy jako młodzi ludzie ponownie spotkać się na polach Lednickich. Był to czas pełen radość i tańca spotkania z drugim człowiekiem jak i modlitwy. Tegorocznym symbolem Lednicy był m.in. różaniec który ma nam przypominać o kochanej Matce Maryi i Jej Niepokalanym sercu w którym każdy z nas może szukać schronienia. To właśnie na różańcach modliliśmy się o pokój dla Ukrainy. Modlitwie tej przewodniczyły Siostry Dominikanki. A wspomniane wyżej krańce świata?  Pierwsze skojarzenie to misja. A jednak bp Ryś podczas swej homilii poprowadził nas w głąb tych słów pokazując, że najdalszym krańcem świata jesteśmy my sami, nasza droga odkrywania siebie, dążenia do integracji, a także brat czy siostra z którą pracuje, mieszkam czasem na prawdę blisko, a jednak daleko przez różne spory niedogadania. Ta osoba staje się naszym krańcem świata. Każdy z nas został wezwany do tego by ruszyć na krańce świata w głąb siebie oraz sióstr i braci którzy są obok. Tym co było niesamowitym wzmocnieniem i potwierdzeniem wezwania, było odnowienie przez uczestników Lednicy przyrzeczeń bierzmowania. Duch Święty jest tym który jednoczy. Wzywajmy Go często a szczególnie gdy ruszamy na krańce świata. Przyjdź Duchu Święty!
 
s. Franciszka, Agnieszka Kędzior SSpS