TYDZIEŃ MISYJNY 2023
Dziś obchodzimy już 97. Światowy Dzień Misyjny, którego hasłem jest: „Pałające serca, stopy w drodze” odwołujące się do relacji uczniów podążających do Emaus.
Papież Franciszek zaprasza nas do tego, by zastanowić się nad trzema aspektami, które wyznaczają drogę uczniów-misjonarzy: "pałające serca z powodu Pism wyjaśnianych przez Jezusa, oczy otwarte na rozpoznanie Go i, jako punkt kulminacyjny, stopy w drodze."
 
Serdecznie zachęcamy do przeczytania Orędzia na 97. Światowy Dzień Misyjny, które mobilizuje nad do odnowienia gorliwości na rzecz ewangelizacji w dzisiejszym świecie.
 
Niedziela Misyjna rozpoczyna cały Tydzień Misyjny, w którym wyruszamy jako siostry SSpS niezależnie od tego w jakiej części świata obecnie jesteśmy, mając nadzieję, że "nasze głoszenie będzie radosnym opowiadaniem o Chrystusie Panu, o Jego życiu, męce, śmierci i zmartwychwstaniu, o cudach, jakie Jego miłość uczyniła w naszym życiu."
 
Cieszymy się, że w tym roku możemy podzielić się radością płynącą z Ewangelii w różnych parafiach, szkołach, domach pomocy społecznej, itp. Jesteśmy otwarte na Wasze zaproszenia! Może Pan Bóg pozwoli, że spotkamy się również w innych miejscach podczas naszej misyjnej wędrówki.
Tymczasem zapraszamy Was do wspólnej modlitwy i jeśli będziecie gdzieś w pobliżu koniecznie przyjdźcie!