Rok Współczucia 2024

Święto św. Arnolda Janssena obchodzone 15 stycznia zapoczątkowało Rok Współczucia, który będzie przeżywany przez cały 2024 rok.

Na dobry początek Zarząd Generalny rozesłał list okólny do wszystkich sióstr, przedstawiający program zaplanowany na ten rok oraz refleksję biblijno-teologiczną i antropologiczną na temat znaczenia współczucia.

Inspirującym tekstem biblijnym jest Psalm 145:9 – „Pan jest dobry dla wszystkich. Jego miłosierdzie obejmuje całe Jego stworzenie”. W czasach tak wielkiego cierpienia spowodowanego zmianami klimatycznymi, przemocą i konfliktami zbrojnymi w tak wielu częściach świata okazywanie współczucia ludziom, którzy są częścią naszego życia lub których spotykamy na co dzień, ma wielką moc przemieniającą, zdolną przynieść ludzkości odrobinę pokoju i pocieszenia.

Jednym z celów programu jest zaangażowanie młodych ludzi związanych ze Zgromadzeniem w poszukiwanie konkretnych sposobów doświadczania współczucia i dzielenie się nimi za pomocą krótkich filmów i zdjęć na Instagramie Zgromadzenia. Każdego roku Rada Generalna Zgromadzenia (CLT) kładzie nacisk na jeden aspekt Kierunków Zgromadzenia. I tak w 2022 roku był to Taniec Trójcy, w zeszłym roku Pasja dla Globalnej Misji, a w tym roku Współczucie.

Zgodnie z planem CLT, począwszy od XV Kapituły Generalnej w 2022 r. aż do następnej w 2028 r., każdy rok ma określony temat przewodni, tworzący ścieżkę pogłębienia Kierunków Zgromadzenia.

Rok Współczucia podkreśla Kierunek Zgromadzenia nr 2:

Przebudzeni na wołanie Trójcy poprzez ból i cierpienie Matki Ziemi oraz naszych sióstr i braci
na marginesie, nawrócenie ekologiczne i zrównoważone życie stają się naszym etycznym imperatywem.

Aby pomóc nam pogłębić zrozumienie znaczenia współczucia, wprowadzając je w konkretny kontekst naszego codziennego życia i naszej pracy misyjnej, s. Kreti Sanhueza, członkini CLT i doktor teologii, przygotowała tekst do refleksji i pogłębienia. (Tekst został rozesłany do wspólnot przez s. Dolores jako refleksja na Wielki Post. Jest również dostępny na stronie www.worldsssp.org.pl)