Pierwsze Śluby w Sulejówku

W uroczystość św. Arnolda Janssena 15 stycznia 2024 roku nasza s. Anna Staszak po zakończonym nowicjacie w Rzymie złożyła swoją pierwszą profesję zakonną w klasztorze p.w. Trójcy Świętej w Sulejówku.

Ceremonii Mszy Świętej przewodniczył o. Sylwester Grabowski SVD—Prowincjał Zgromadzenia Słowa Bożego, a homilię wygłosił   o. Antoni Jucewicz SVD—kierownik duchowy naszej siostry.

„Ślubuję Tobie, Święty Trójjedyny Boże czystość, ubóstwo i posłuszeństwo…” - słowa formuły składanych ślubów są momentem niesamowitego wzruszenia dla tych, którzy są świadkami tak podniosłego wydarzenia. Ale   to przede wszystkim czas niezwykłej radości i głębokiego zjednoczenia dla siostry, która podjęła odważną decyzję naśladowania Jezusa Chrystusa na drodze rad ewangelicznych.

Cieszymy się, że poprzez śluby s. Anna pod kierownictwem Ducha Świętego chce służyć Bogu poprzez złożone śluby i życzymy jej tego, by miłość Boża uwidaczniała się w jej misyjnym życiu i codziennej posłudze, a nasz święty Założyciel by umacniał ją w powołaniu.

S. Marta Poświatowska