UCZEŃ MISJONARZ WE WSPÓLNOCIE KOŚCIOŁA

Komisja Misyjna przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce jak co roku organizuje i zaprasza na Misyjną Sesję Formacyjną. W dniach 12-14 kwietnia w Lublinie-Dąbrowicy odbyła się coroczna sesja formacyjna dla sióstr referentek i zaangażowanych w dzieło misyjne kościoła.

Inne lata taka sesja miała miejsce w Niepokalanowie w Domu Pielgrzyma Ojców Franciszkanów, ale od dwóch lat spotykamy się w Domu Spotkania Caritas w Dąbrowicy. Tematem sesji był: „Uczeń – misjonarz we wspólnocie Kościoła”. Sesja adresowana jest do sióstr referentek misyjnych, które zostały powołane do tej służby w poszczególnych Zgromadzeniach zakonnych. Formacja ta pomaga siostrom przede wszystkim na formowaniu siebie i wymianie doświadczeń między siostrami referentkami.

Spotkanie rozpoczęłyśmy w kaplicy Miłosierdzia Bożego o godz.15:00 Koronką do Bożego Miłosierdzia, następnie miała miejsce integracja siostrzana. W pierwszym dniu konferencję wygłosił Ks. Tomasz Bąk, Biblista - wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Ks. Tomasz w konferencji „Uczeń - misjonarz w Biblii” poprowadził nas przez Ewangelię św. Marka ukazując powołanie Apostołów „w drodze”, ich natychmiastową odpowiedź i formację uczniów u boku Mesjasza. Ważne też było ukazanie poprzez perykopy św. Marka, że miejsce ucznia jest za Jezusem, że Pan Jezus idzie przed nimi, przed nami. Pierwszy dzień zakończyłyśmy adoracją Najświętszego Sakramentu
powierzając Panu Jezusowi wszystkie sprawy Kościoła i misji oraz powołań do naszych Zgromadzeń.

Dzień drugi rozpoczęłyśmy od wspólnej jutrzni. Tego dnia gościłyśmy O. Kazimierza Szymczychę SVD, Sekretarza Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. W konferencji „Uczeń- misjonarz w misji” - pytaniem, po co misje, podkreślił, że jest wartość najwyższa, głoszenie Ewangelii czynem, świadectwem i życiem oraz przedstawił różne rodzaje pomocy misjonarzom. W homilii z misyjnym krzyżem na piersiach mówił o ważności krzyża w naszej codzienności. W sesji południowej s. Monika Juszka RMI, Sekretarz PDMD dzieliła się z nami możliwościami czy sposobami animacji misyjnej w naszej posłudze przy parafiach i w szkołach. Na nowo w naszych umysłach odświeżyła i przypomniała nam jakie są dzieła i zadania Papieskich Dzieł Misyjnych. S. Monika Juszka podsumowując usłyszane treści w sposób precyzyjny zorganizowała sprawdzian z tego co usłyszałyśmy w ramach zajęć warsztatowych.

Tego dnia przyłączyły się do nas dzieci niepełnosprawne, były z nami na posiłkach jak i na uczcie eucharystycznej. Była to okazja, by włączyć się w akcje Caritasu Dzień Dobra. Po wspólnych nieszporach odwiedziłyśmy Dom Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi. Siostry Franciszkanki czekały na nas przed domem i podzieliły nas na dwie grupy. Miałyśmy możliwość spotkania się z siostrą misjonarką, która przez wiele lat pracowała w Japonii i podzieliła się swoim doświadczeniem misyjnej posługi. Zwiedziłyśmy też misyjne muzeum, pamiątki, eksponaty przywiezione przez misjonarki ukazujące kulturę i duchowość ludów zamieszkujących kraje misyjne. Na zakończenie w kaplicy sióstr, wspólnie odmówiłyśmy różaniec święty w 5 językach świata.

W ostatnim dniu naszego spotkania we mszy świętej koncelebrowanej uczestniczył i wygłosił słowo Boże ks. .bp Adam Bab, biskup pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej. Po przerwie ks. biskup spotkał się z nami i pokrótce wskazał na nasze miejsce w Kościele. Siostry miały też możliwość dzielenia się tym co robimy dla misyjnego dzieła Kościoła. Ubogacone z radością i wdzięcznością wracałyśmy różnymi drogami do naszych wspólnot zakonnych. Z naszego Zgromadzenia w spotkaniu wzięła udział s. Łucja Joanna Malinowska oraz ja, s. Anna Gancarczyk. Jesteśmy wdzięczne Panu Bogu i Zgromadzeniu za możliwość uczestniczenia w tej misyjnej sesji.

Dnia 16 kwietnia br. nasz Dom Annutiata odwiedziła grupa 40 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Straduni oraz z okolic. Dzieci miały możliwość zobaczenia jak wypieka się hostie, zwiedzić muzeum misyjne, nasz piękny ogród a nade wszystko kaplicę, by wspólnie pomodlić się za misje, za nasze Misjonarki, Misjonarzy i ludzi wśród których pracują. Cieszymy się, że nasz dom jest otwarty dla każdego człowieka. Dla nas każda posługa, spotkanie jest okazją do misji, bo misjonarkami jesteśmy wszędzie tam, gdzie jesteśmy,
gdzie posyła nas Bóg.

Opracowała s. Anna Gancarczyk